Документи, които могат да бъдат изтегляни

Да подобриш правописа си по по-различен начин, това е възможно !
Искате да разберете как ? Тогава кликнете тук :

Педагогическо ръководство (френска и английска версии) (15 MB)

Да подобриш английския си по по-различен начин, това е възможно ! 
Искате да разберете как ? Тогава кликнете тук :

Педагогическо ръководство (френска и английска версии) (15 MB)


Възползвайте се от обновяването на сайта
 !

Предлагаме ви уточнения, с помощта, на които бихте могли да се възползвате от последните направени промени в DVD-ROM-а. Първо трябва да копирате DVD -то на вашия твърд диск. След това изтеглете файла (ZIP) и го разархивирайте (като кликнете върху < разархивирай /Extraire vers/ >) в мястото, където сте копирали DVD-то. По този начин ще бъдат заменени някои файлове, които са били променени. Ако файловете са повече, инсталирайте ги в предложения ред.Френски
Английски
  Update1EN.zip (11 MB)
   

 


Добре дошли в Графовил
Oбобщение
Анимация
Професии и занаяти
Контакт
Партньори
Изтегляне
Немски
Френски
Английски
Български