Z2C_concept-BG

1.     Принципи

 Педагогическият инструмент Zoom2Choos e инструмент за подпомагане на професионалното ориентиране на ученици, стажанти със сравнително

 по-малки възможности.

 

Целта е да се предостави повече информация на работещите в областта на  професионалното ориентиране, което ще им позволи да определят съвместно с младите хора професионалните сектори, които могат да бъдат проучвани, да се изяснят техните представи за различни професии,  да се разширят възможностите им за избор ...

 

 Инструментът ще се състои от компютърна програма, насочена към младежите, и инструкции за употреба, предназначени за работещите в областта на  професионалното ориентиране.

 

2.     Педагогическият инструмент

Чрез компютърната програма (на един компютър /или в мрежа) на дадения младеж ще бъдат представени последователно 10 слайда с 12 снимки. Той ще трябва да подреди тези снимки в ред, съответстващ на неговите предпочитания, последователно във всеки слайд.

 

8 слайда ще  представят професионални ситуации, а два слайда – дейности  извън определен контекст. Целта е да се даде възможност на младежа да постави на първо място дейности, които го интересуват, като същевременно би могъл да отхвърли професионални сектори, в които същите тези дейности съществуват.

 

 Във всяка снимка ще  бъдат представени:
- Професии;
- Професионални профили;
- Дейности;
- Условия на работа;

 

След подреждане на снимките, ще се появи резултат, в който ще са представени:
    - 20-те най-предпочитани снимки,  подредени на 1- во и 2 - ро място във всеки слайд;
    - 10-те снимки, подредени на 12 - то, последно място във всеки слайд;
    - Характеристики на получените резултати от 20 - те снимки (подредени на 1-во и

2 - ро място), ключовите думи от 10 - те снимки (подредени на 12 място) с индикация колко пъти са били избирани или цитирани и идентифициране на тези характеристики, съдържащи се  едновременно при снимките, подредени на 1-во или 2 –ро място и другите на 12 -то.

 

Въз основа на появилия се краен индивидуален резултат, специалистът по професионално ориентиране ще изгради работата си  във връзка с избора на професия от младежа.

 

·          Ръководство за обучителя

·          Приложение към Педагогическото ръководство 

·          Отпечатване във формат А4

·         Изтегляне на софтуера "zoom2choose"   (нова версия от 20.01.2014)

·          Версия за принтиране на "zoom2choose"

·         Партньори

·          Изтегляне на флаера, представящ инструмента

·         Бележки